FamInfo

Faminfo V6 ™ staat voor Facilitair Informatie Systeem en biedt een totaaloplossing voor Facilitaire Organisaties.

Faminfo © is Nederlandstalig en voorzien van online-help en uitgebreide handleidingen.

Dit product is ontwikkeld in nauwe samenwerking met bekende facilitaire organisaties en is vanaf heden ook beschikbaar voor het Midden- en Kleinbedrijf. Waren voorheen alleen dure oplossingen voorhanden, met de komst van Faminfo willen wij dan ook een FMIS aanbieden dat binnen het budget past van kleinere organisaties.

De ervaring leert dat het inzetten van een FMIS geen sinecure is. Begin met het eenvoudig automatiseren van 1 of 2 van de belangrijkste processen binnen de facilitaire dienst en ga daarmee aan de slag. Faminfo maakt dit mogelijk doordat u eenvoudig kunt beginnen met 1 of meerdere modules. Deze modules zijn uitvoerig in de praktijk getest en zijn zeer gebruiksvriendelijk. Binnen enkele dagen kunt u al aan de slag.

Onze prijsstelling is eenvoudig zodat u zelf bepaalt waar u behoefte aan heeft. U krijgt voor deze All-in prijs alle modules van Faminfo.

Bij u op locatie laten wij u graag zien dat Faminfo© ook voor uw organisatie uitkomst kan bieden.
U kunt vrijblijvend contact met ons opnemen via telefoon 0118 436699 of e-mailen naar info@datatrieve.nl. Kijk ook op www.faminfo.nl

Faminfo V6 ™staat voor Facilitair Informatie Systeem en biedt een totaaloplossing voor Facilitaire Organisaties

Faminfo © is Nederlandstalig en voorzien van online-help en uitgebreide handleidingen.

 

Hieronder vindt u korte Faminfo Informatie,  voor uitgebreide informatie verwijzen wij u naar onze Faminfo website

Faminfo ©: FMIS met toekomstvisie.

 

Informatie vormt binnen de huidige ontwikkelingen in toenemende mate een kritische succesfactor. Tijdstip, plaats, vorm en kwaliteit van die informatie is allesbepalend voor de prestatie van de facilitaire bedrijfsvoering. Processen als huisvesting, beheer en onderhoud, dienstverlening, contractmanagement en inkoop kunnen alleen dan efficiënt en effectief verlopen wanneer adequate informatie beschikbaar is.
Het gebruik van Faminfo© geeft u een dusdanig inzicht in bedrijfsgegevens waardoor optimale besturing (kostenbeheersing en procesbeheersing) mogelijk wordt.
Uitgaande van de Activity Based Costing methodiek kunnen op basis van de NEN-rubricering kosten tot op procesniveau inzichtelijk worden gemaakt en wordt benchmarking mogelijk.

 

 

Kostenregistratie module
Dit is een centrale module binnen Faminfo. Van hieruit vinden de door belastingen plaats en kunnen begrotingen en investeringen worden beheerd.
U heeft een direct overzicht van de gemaakte kosten, welke direct tegen uw budgetten kunnen worden afgezet. De gemaakte kosten kunnen daarbij worden onderverdeeld in kostensoorten en worden doorberekend naar verschillende kostenplaatsen.
Ook aangegane verplichtingen kunnen worden opgenomen. Aan de hand van deze gegevens kunt u uw technisch en facilitair beheer beter structureren.
Kosten kunnen tot op procesniveau inzichtelijk worden gemaakt. Dit houdt in dat alle begrote kosten via grootboekregels middels processen aan uw producten of diensten kunnen worden toegerekend. Op deze wijze krijgt u als facility manager inzicht in de daad- werkelijke kosten op het niveau dat u wenst.
Tevens biedt u volledige transparantie aan uw klanten van de facilitaire organisatie in het tot stand komen van de kosten.
Daarnaast heeft u de mogelijkheid eventuele consequenties van besluitvorming op financieel gebied (aanpassingen in begroting) dan wel krimp/groei van het leveren van producten/diensten in beeld te krijgen door enkele variabelen te veranderen. Hierdoor bent u in staat maatregelen door te rekenen en het effect ervan te overzien
Systeem beheermodule
De systeembeheer module beheert de applicatie en de gebruikers van Faminfo. Hier worden rechten toegekend, gebruikers ingevoerd, systeemparameters bijgewerkt en diverse controlewerkzaamheden uitgevoerd.
Catering beheermodule
Deze module wordt gebruikt voor het registreren van kosten, het inbrengen en beheren van offertes en orders voor het maken van doorbelastingen.
Archief beheermodule
De Archiefbeheer module van Faminfo wordt gebruikt voor het registreren van kosten, het inbrengen en beheren van offertes. Ook orders kunnen worden ingevoerd m.b.t. de archiveringswerkzaamheden. Met productgroepen en producten die zelf definieerbaar zijn, biedt deze module een flexibele oplossing voor het archief. Maandelijks worden deze kosten automatisch doorbelast.
Autorisatiebeheer module
Binnen deze module worden de autorisaties van gebruikers vastgelegd. Hierin staan de user-id’s, platvormen, wachtwoorden, etc. Het betreft hier registratie van gegevens voor systemen/applicaties die bij de gebruiker in gebruik zijn. Ook configuratienummers en in gebruik zijnde software wordt hier vastgelegd (o.a. vanuit Active Directory) en maandelijks doorbelast aan de gebruiker.
Helpdeskmodule
Met de helpdeskmodule kunnen storingen, (aan)vragen, klachten of bestellingen worden vastgelegd. Tevens wordt er historie opgebouwd rondom de meldingen. Wanneer geen directe afhandeling kan plaatsvinden, kunnen werkopdrachten worden aangemaakt. Na gereedmelding worden de gemaakte kosten/uren automatisch doorbelast.
Bezoekersregistratie module
De bezoekersregistratie module is geschikt voor het afhandelen van receptie taken, zoals het aanmaken van bezoeken en vastleggen van reserveringen. Informatie over aanwezige bezoekers wordt gedeeld door de overige gebruikers van Faminfo. Er kunnen labels worden afgedrukt en tag-gegevens worden bijgehouden. Uiteraard worden gegevens in de historie opgeslagen zodat uitvoerige informatie over bezoekers beschikbaar blijft.
Bedrijsfhulpverlening module
In deze module worden de Bhv personen bijgehouden.>
Per Bhv’er worden de diploma’s en certificaten geregistreerd. Ook cursusgegevens kunnen worden ingegeven en bijgewerkt.
Per segment van het gebouw worden geregistreerd hoeveel bhv’ers, ehbo’ers e.d. aangesteld zijn. Dit kan belangrijk zijn bij (interne) verhuizingen van die personen en bij het opstellen van een noodplan
Contractenbeheer module
In Faminfo  kunnen met deze module zowel interne als externe contracten ingevoerd worden. De bedragen in de interne contracten kunnen (periodiek) in de doorbelasting meegenomen worden. Denk hierbij ook aan Ida’s en Sla’s. Een koppeling met een documenten beheersysteem is mogelijk. Daarnaast kunnen per contract relevante gegevens ingevoerd worden, zoals start- en einddatum, opzegtermijn, verdelingen naar kostenplaatsen, alonges e.d.
Postlocatiebeheer module
Binnen deze module worden de postlocaties beheerd en de postafhandeling verwerkt  in orders. Deze kosten worden vervolgens automatisch opgenomen in de doorbelastingen.
Personenbeheer module
De personeelsgegevens (zoals werkpleknummers, postadres e.d.) worden gemuteerd door de afdelingssecretariaten. Het systeem zorgt door middel van parameters ervoor dat de afdelingssecretariaten alleen hun eigen mensen zien en kunnen muteren.
Voor de vaste medewerkers is er een koppeling met de personeelsadministratie.
Externen worden ingevoerd en gemuteerd door de afdelingssecretaressen. Afdelingssecretariaten regelen in het systeem zelf ook de reserveringen van vergaderzalen, lunches, koffie e.d. Daarnaast regelen ze verhuizingen binnen het systeem. Wie gaat verhuizen en waar naartoe, moet de PC en het bureau mee of moet er een verbouwing worden aangevraagd. Hiermee is Faminfo uniek. Vanuit de gebruiker wordt het systeem aangestuurd en teruggekoppeld via een transparante doorbelastings-methodiek.
Projectmanagement module
Projecten en uren worden in deze module geregistreerd. Van het offerte stadium tot de definitieve oplevering en facturatie. Na gereedmelding worden deze projecten automatisch opgenomen in de maandelijkse doorbelasting.
Repro module
In deze module worden repro-offertes en orders ingevoerd.
Deze orders kunnen (periodiek) in de doorbelasting meegenomen worden. De tariefopbouw van de (repro) producten kent een staffel mogelijkheid en zowel producten als productgroepen zijn vrij definieerbaar.
Security module
In deze module worden de batches en tagnummers bijgehouden van de personeelsleden en derden. Ook de toegangsniveaus van de ruimten worden hierin beheerd. Tevens biedt deze module informatie over historische gegevens van personen en bezoekers.
Spacemanagement module
De spacemanager brengt de wijzigingen aan in AutoCad. Deze gegevens (nvo, ruimtenummer, werkpleknummer) worden ingelezen in Faminfo.
Faminfo berekent aan de hand van specifieke formules de vvo per ruimte. Voor deze berekening zijn diverse varianten mogelijk. Het systeem kent ook gedeelde ruimten. Tevens kan hier aangegeven worden of een ruimte/werkplek wel of niet doorbelast moet worden en zo ja, tegen welk tarief.
Stambestanden module
Door middel van het stamgegevensbeheer kunnen de gegevens ten aanzien van o.a. leveranciers, tarieven en kostenplaatsen worden vastgelegd. Deze gegevens worden gedeeld door alle modulen van Faminfo. Verder zijn deze gegevens beschikbaar als picklist op alle relevante velden binnen de overige modulen.
Telefonie module
Deze module onderhoud de registratie van telefonienummers en serienummers/toestellen. Verder kunnen er telefoonlijsten worden aangemaakt en gegevens worden geëxporteerd naar de telefooncentrale of bedienpost.
Verhuizingen module
Binnen deze module kunnen secretariaten zelf verhuizingen opgeven. Wie gaat verhuizen, waar naartoe, moet de PC, het bureau e.d. wel of niet mee, etc. Daarnaast geeft het systeem aan wat de kosten zijn. Als de verhuizing gereed gemeld is worden de kosten meegenomen in de doorbelasting.
De status van een verhuizing is stap voor stap door de verhuisgroep te volgen. Alle relevante afdelingen worden via Faminfo op de hoogte gebracht en de werkzaamheden worden via de verhuisafdeling gecoördineerd.
Wagenparkmodule
De wagenpark module volgt de auto vanaf de offerte  tot het uiteindelijke leasecontract. Omdat alle vaste leasebedragen in het systeem staan is factuurcontrole eenvoudig. Tevens kan het systeem een journaalpost genereren van de lease factuur. Ook huurauto’s worden in de module vastgelegd. Via de berijdergegevens kan altijd worden achterhaald wie in welke auto heeft gereden en welke auto’s beschikbaar zijn.
Zaalreserveringen module
Binnen deze module kunnen aan de hand van ruimtetypen (aantal personen, zaal indeling) gezocht en gereserveerd worden. Ook secretariaten kunnen zaal- of dienstreserveringen vastleggen. Verder kunnen er additionele diensten aangevraagd worden, zoals beamers, koffie e.d. Een bevestiging kan worden uitgedraaid en/of per e-mail worden verzonden. De personen of afdelingen die werkzaamheden dienen te verrichten krijgen deze werkzaamheden op hun planning. Het reserveren van losse diensten is ook mogelijk, evenals terugkerende boekingen voor zalen/diensten. De kosten worden automatisch verwerkt in de (maandelijkse)doorbelasting. Door middel van de planner is er direct en helder visueel inzicht in de geplande ruimten en bijhorende activiteiten.Facturatie van zaalhuur en verwante reserveringen is mogelijk.
Rapportages
Door middel van de standaard meegeleverde rapportages krijgt u een goed inzicht in de werkzaamheden en de klanttevredenheid. In de meeste overzichten kunnen selecties worden ingegeven en uitvoer worden aangemaakt voor b.v. Excel.
Koppelingen
De koppelingen naar andere databases zorgen ervoor dat uw organisatie optimaal kan functioneren.
U kunt hierbij denken aan koppelingen naar andere systemen zoals de telefooncentrale of HRM. Voordeel hiervan is dat gegevens op slechts 1 plaats worden bijgehouden. Ook maatwerk voor koppelingen naar uw systemen behoort tot de mogelijkheden.

Comments are closed.

 • TRANSLATE THIS WEBSITE

 • Contactgegevens

  Datatrieve Software B.V.,
  Howlin' Wolfstraat 26,
  4337 WP, Middelburg,
  Zeeland the Netherlands
  Telefoon 0118 436699
  Fax 0118 436699
  mail Info@Datatrieve.nl